| S | T | R | I | P | E | S |

Stripes
Stripes
Stripes